یاور مشیری فر

یاور مشیری‌فر

مدیر ارشد محتوای نیک استارتر

یاور مشیری‌فر

قراره با هم در مورد محتوا و استراتژی محتوا حرف بزنیم و یه کسب‌وکار دیجیتال رو از دید میکروکپی و کپی‌رایتینگ بررسی کنیم.