رویداد ۹:۳۳ دقیقه دیجیتال مارکتینگ شامل سری نشستهای تخصصی ماهانه باحضور
متخصصان، فعالان و علاقهمندان حوزه دیجیتالمارکتینگ خواهد بود که با هدف حل
مشکلات زیر تشکیل میشود:

از اهداف اصلی برگزاری رویداد ۹:۳۳ دقیقه دیجیتال مارکتینگ میتوان به آموزش و ارتقا سطح
دیجیتال مارکتینگ شمالغرب ایران وبالخص تبریز اشاره کرد. این رویداد که با رویکرد نقد و بررسی
آموزشی کسبوکارهای دیجیتال شمالغرب برگزار خواهد شد، خواهد کوشید تا نکاتی کلیدی و
تجربی و حرفهای در حوزه دیجیتال مارکتینگ را بیان کند.

از اهداف دیگر این رویداد مسیردهی و آموزش صحیح به علاقمندان حوزه دیجیتال مارکتینگ
است. افراد علاقمندی که قصد ورود به حوزه دیجیتال مارکتینگ را خواهند داشت میتوانند از این
فرصت استفاده و بازه آموزشی خود را سریعتر طی نمایند. محتوای رویداد ۹:۳۳ دقیقه دیجیتال
ما رکتینگ به نحوی خواهد بود تا برای افرادی با دانش متوسط و بیشتر مناسب باشد.

عدم اعتماد بین حوزه صنعت و IT یکی دیگر از مشکلات اساسی است که به دنبال خود باعث بروز
مشکلاتی مانند کمبود پروژه، مهاجرت نیروی متخصص، تضعیف اقتصاد در حوزه IT و صنعت
) کاهش فروش( و در نتیجه تضعیف حوزه IT شمالغرب میشود. در این رویداد سعی داریم تا با
شفافیت و نمایش تاثیر دیجیتال مارکتینگ تا حد توان مشکل ذکر شده را حل کنیم.

اهداف برگزاری رویداد ۹:۳۳ دقیقه دیجیتال مارکتینگ:

انتقال دانش و تجربه به دیجیتال مارکترها

افزایش دانش و آگاهی در مورد دیجیتال مارکتینگ برای مدیران و صاحبین کسبوکار

شبکهسازی و همکاری بین شرکت کنندگان رویداد

ساخت شبکه ارتباطی بین متخصصین دیجیتال مارکتینگ و بازار کار شمالغرب کشور

آشنایی حوزه صنعت با دیجیتال مارکتینگ و افزایش ارتباط فعالان این دو حوزه

تبدیل تبریز به قطب دیجیتال مارکتینگ در شمالغرب کشور

دستیابی به پروژه های بزرگ صنایع و کارخانجات منطقه

مخاطبین این رویداد چه کسانی هستند؟

 1. علاقمندان، افراد تازهکار، فعالیت و متخصصین حوزه دیجیتال مارکتینگ
 2. مدیران کسب وکارهای سنتی یا آنلاین
 3. مدیران سازمانها، صنایع و کارخانجات

چشم انداز رویداد ۹:۳۳ دقیقه دیجیتال ما رکتینگ

در نظر داریم برای رسیدن به اهداف ذکر شده در چهار فاز و در برنامهای ۴ ساله فعالیتهای زیر را
انجام دهیم:
فاز اول: برگزاری نشستهای تخصصی نقد و بررسی آموزشی کسبوکارهای فعال که به منظور
رفع مشکلات کسبوکارها در حوزه دیجیتال مارکتنیگ و جذب مخاطبین بالقوه رویداد و انتقال
تجربه
فاز دوم: برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی بازاریابی دیجیتال مخصوص علاقمندان و تازه واردین
این حوزه و آشنایی با نفرات مستعد
فاز سوم: برگزاری کارگاه و رویداد مخصوص مدیران صنایع و کارخانجات جهت آشنایی با مزایای
استفاده از بازاریابی دیجیتال و تقویت و اعتماد سازی بین حوزه صنعت و IT

فاز چهارم: طراحی و اجرای وبسایت مرجع در حوزه دیجیتال مارکتینگ با پیگیری دو هدف اصلی
ارائه دانش و نقشه راه ورود به حوزه دیجیتال مارکتینگ مخصوص علاقمندان این حوزه و ارائه
دانش و نقشه راه استفاده از دیجیتال مارکتینگ در کسبوکار مخصوص مدیران کسبوکار

کنداکتور رویداد ۹:۳۳ دقیقه دیجیتال مارکتینگ

این رویداد جمعه آخر هر ماه و به مدت ۴ ساعت از ساعت ۹:۳۳ دقیقه صبح برگزار خواهد شد.

مزایای حمایت و اسپانسرینگ این رویداد

 • تمامی حامیان اعم از افراد، کسبوکارها، سازمانها با حمایت از این رویداد رسالت اجتماعی خود را انجام میدهند.
 • با توجه به گستردگی این رویداد، کانال تبلیغاتی با اعضای بسیار زیاد برای اسپانسرها و حامیان ایجاد میشود.
 • نقد و بررسی تخصصی و سازنده بخش دیجیتال مارکتینگ کسبوکارهای داوطلب با هزینه بسیار کمتر و ایجاد کانالی برای معرفی کسبوکار به جامعهای وسیع از متخصصین و علاقمندان.
 • آشنایی با برترین متخصصین حوزه دیجیتال مارکتینگ و مدیران صنایع و کسبوکارها و ایجاد همکاریی جهت رشد و ارتقا کسبوکار خود
 • همکاری با متخصصین دیجیتال مارکتینگ یا برونسپاری پروژههای دیجیتال مارکتینگ خود به افراد متخصصی حاضر در رویداد

بخشهای مورد نیاز جهت حمایت و اسپانسرینگ

 • بخش های اجرایی و تدارکات
 • بخش سمعی و بصری
 • اسپانسرینگ، تبلیغات

تیم برگزار ی رویداد

1- علی سیدلر

4- هادی فاخریان

7- بابک فکور

2- هادی غیاثی

5- امین حسینی

3- محمد پاشایی

6- احسان عبدی‌پور